• Thực hiện cuộc gọi video miễn phí

  Thực hiện cuộc gọi video miễn phí

  Cuộc gọi thực hiện hoàn toàn miễn phí thông qua môi trường internet.

 • Chatting, bình luận

  Chatting, bình luận

  Trao đổi thông tin giữa các cá nhân tại điểm cầu khác nhau.

 • Lựa chọn cách thức hiển thị

  Lựa chọn cách thức hiển thị

  Nhiều hình thức hiển thị hình ảnh các điểm cầu tham gia họp hội nghị.

 • Ghi âm cuộc gọi thoại và video

  Ghi âm cuộc gọi thoại và video

  Lưu lại các thông tin quan trọng một cách nhanh chóng và chính xác .

 • Lên lịch cuộc họp

  Lên lịch cuộc họp

  Cuộc họp đã được lên lịch từ trước, sẽ có email gửi nhắc nhở .

 • Trình chiếu dữ liệu

  Trình chiếu dữ liệu

  Trình chiếu tài liệu thuyết trình, hình ảnh hoặc bảng biểu,…

 • Tùy chọn nâng cao

  Tùy chọn nâng cao

  Chủ tọa có thể đặt câu hỏi và lấy số lượng bình chọn từ các điểm cầu.

 • Chuyển quyền kiểm soát

  Chuyển quyền kiểm soát

  Cho phép các điểm cầu khác nhau lần lượt trình bày nội dung và chủ trì.

 • Định vị cuộc gọi

  Định vị cuộc gọi

  Cho phép chủ tọa kiểm tra vị trí của các điểm cầu nhánh. Sai số trong khoảng 100m